početna

Dobrodošli! proMENTE pruža rješenja iz oblasti socijalnih istraživanja za firme i neprofitne organizacije. proMENTE djeluje na međunarodnom nivou i smješten je u Sarajevu. Organizacija je registrovana kao udruženje građana u oktobru 2002. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane tri socijalna istraživača. Sve što radimo – treninzi, evaluacije projekata, istraživanja – bazirano je na znanstvenim postulatima. Većina naših prihoda je od strane donatora po ugovoru za provođenje istraživanja, evaluacija i treninga za druge organizacije. proMENTE je također dizajnirao i realizovao vlastite projekte koji su finansirani od strane donatora i iz oblasti zapošljavanja mladih i savjetovanja za razvoj karijere te asistenciju za mala i srednja preduzeća iz oblasti Upravljanja ljudskim potencijalima. proMENTE je često bio i nacionalni partner u međunarodnim istraživačkim programima.

socijalna istraživanja