CATH evaluacija


Evaluacija World Vision CATH (Creative Activities for Trauma Healing) programa u Goraždu, Bosna i Hercegovina, 1999/2000. Evaluacija je realizirana kroz posjetu školama i intervjue sa trenerima, direktorima škola.