Istraživački program o mladima koji nude seks na prodaju


Konsultanti na istraživačkom dizajnu; koordinirano terensko istraživanje; analizirani podaci i napravljen nacrt izvještaja. Istraživački program širom BiH u školama i omladinskim klubovima, na ulicama i u kafićima o mladima koji nude seks na prodaju.