Monitoring privatnih instrukcija


Provođenje nacionalne studije koja je dizajnirana kao eksplorativno i deskriptivno istraživanje, a uključivalo je prikupljanje kvantitativnih i kvalitativnih podataka.

Download (PDF, 7.1MB)

Download (PDF, 7.1MB)