Evaluacija CRS ovog programa: Prekogranična saradnja i pomirenje


Pregledani širi znakovi uticaja programa, naročito na nivou strateških ciljeva, uz upotrebu lice-u-lice i telefonskih intervjua sa nezavisnim izvorima, kao i osobljem na programu