Viđenja direktora škola o roditeljskom učešću u obrazovanju


Regionalno istraživanje reprezentativnih uzoraka u osam zemalja na 2000 školskih direktora u Jugoistočnoj Europi, čemu su prethodile fokus grupe. proMENTE je sudjelovali kao tim za BiH i naš direktor je bio član regionalnog istraživačkog tima. Istraživanje finansirano od strane Instituta otvoreno društvo.

Download (PDF, 2.73MB)

Download (PDF, 2.73MB)

Download (PDF, 140KB)

Download (PDF, 803KB)