Jedinstvo i razlike u EU i bosanskohercegovačka budućnost: Evaluacija nastavnih planova i programa i zajedničkih jezgri nacionalne grupe predmeta u praksi, sa fokusom na poticaj razvoja kritičkog mišljenja kod učenika