Projekat zapošljavanja mladih u BiH – Kvaliativno istraživanje o potrebama srednješkolaca i poslodavaca


Kvalitativno istraživanje o potrebama studenata i poslodavaca; Razvijanje koncepta za školu, program obuke za cjeloživotno upravljanje (suradnja); Razvoj školskih programa i nastavnih materijala; nastavljeno razvijanje “mojakarijera.com”