Evaluacija treninga omladinskih lidera


Kvantitativno i kvalitativno istraživanje (telefone, interenet i rad u uredu) obavljeno kako bi se procijenio kurs “Jednogodišnjeg treninga mladog lidera”, program koji omogućava mladim ljudima da postanu aktivisti za omladinska pitanja u svojim zajednicama