Početna procjena za projekat Osnaživanje zajednice za inkluziju osoba sa posebnim potrebama


Projekat je usmjeren na povećanje uključenosti djece sa teškoćama u razvoju u formalni sistem obrazovanja kroz jačanje i osnaživanje 10 lokalnih zajednica za zajedničko rješavanje prepreka za uključivanje djece s teškoćama u razvoju.
U evaluacijskom izvještaju prikazani su rezultati procjene početnog stanja na početku rada Mozaika sa ciljanim grupama; 10 lokalnih zajednica koje su odabrane za postizanje ciljeva koje je Mozaik definisao.
Početna procjena uključivala je primjenu evaluacijske metode bazirane na metodi Outcome Mapping koja uključuje prikupljanje podataka iz više izvora (stakeholderi iz različitih oblasti života I rada u lokalnoj zajednici) koristeći različite metode I tehnike (grupni intervjui/fokus grupe i upitnici) kako bi se na osnovu rezultata mogao ocijeniti napredak u radu.
Učesnici u evaluaciji bili su članovi radnih grupa koji su nosioci projekta u svojim lokalnim zajednicama.