“Demokratizacija i organizacijsko jačanje devet partnerskih projekata u BiH”


Evaluacija devet partnerskih projekata u BiH u saradnji sa švedskim evaluatorom, evaluacija relevatnosti projektnog pristupa za lokalni kontekst, evaluacija ciljeva The Olof Palme Int Centra, evaluacija ciljeva SIDA kooperacije sa civilnim društvom.