Inicijativa Obrazovanja za održivi razvoj


proMENTE je partner Inicijative koja je koordinirana od strane Mreže za obrazovne politike (NEPC). proMENTE u Inicijativi pruža svoje usluge kako bi se postigli ciljevi Inicijative.

Download (PDF, 1.85MB)

Download (PDF, 1.85MB)