Početna procjena programa “Žene, mirotvorstvo i pomirenje u BiH”


Početna procjena provedena je u sklopu programa “Žene, mirotvorstvo i pomirenje u BiH” koji je implementirala TPO fondacija. Glavni ciljevi početne procjene bili su utvrditi postojeću razinu svijesti, znanja i stavova u 15 odabranih zajednice u BiH o ženama mirotvorkama i njihovoj ulozi u procesu pomirenja. Istraživanje je provedeno u periodu juli – septembar 2011. godine.