Istraživanje o Zastupljenosti mjera i principa inkluzivnog obrazovanja u odgojno-obrazovnim praksama i politikama srednjoškolskog obrazovanja u BiH


Istraživanje o zastupljenosti mjera i principa inkluzivnog obrazovanja u odgojno-obrazovnim praksama i politikama srednjoškolskog obrazovanja u BiH proveo je istraživački tim proMENTE socijalna istraživanja u saradnji sa Udruženjem „DUGA“ sa ciljem utvrđivanja nivoa inkorporiranosti principa inkluzivnog odgoja i obrazovanja u odgojno obrazovne politike i prakse srednjih škola u Bosni i Hercegovini.
Istraživanje je bilo usmjereno na pregled i analizu:
– zakonske regulative, podzakonskih dokumenti, pedagoških standarda, akcionih planova i drugih relevantnih zakonskih dokumenata koji regulišu obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u srednjim školama, te njihovu usklađenost sa međunarodnim i domaćim zakonodavstvom.
– procedura upisa djece sa posebnim obrazovnim potrebama u srednje škole i ustanoviti postojeće veze između osnovne i srednje škole
– usklađenosti nastavnih planova i programa srednjih škola sa potrebama i potencijalima djece.
– prilagođenosti didaktičko-metodičkih sredstava potrebama i interesovanjima djece sa posebnim obrazovnim potrebama.
– programa obuke za nastavno osoblje iz oblasti obrazovne inkluzije
– sistema podrške i postojanje školskih timova za inkluziju koji pružaju podršku u opservaciji, izradi i realizaciji prilagođenih-edukativnih programa.
– stepen inkluzivnosti škole
– saradnja škole sa zajednicom
Da bi se odgovorilo na definirane istraživačke zadatke, bilo je neophodno koristiti različite istraživačke metode, tehnike i instrumente tako da je istraživanje uključivalo prikupljanje i analizu sekundarnih podataka, provođenje intervjua i fokus grupa te primjenu upitnika.