Evaluacija: Međunarodna komisija za nestale III


Ova evaluacija pokušava procijeniti napredak tražeći od stakeholder-a njihovo izravno mišljenje o tome kako se situacija mijenja, ali i usporedbom sa situacijom opisanom u referentnim izvještajima urađenim od proMENTE-a u 2008 i 2010.