Procjena utjecaja Save The Children projekta “Prevencija eksploatacije djece u Jugoistočnoj Evropi”


Analiza evaluira utjecaj projekta ‘Prevencija eksploatacije djece u Jugoistočnoj Evropi’, prvenstveno u terminima gradnje kapaciteta i saradnje između ključnih grupa unutar institucija i članova CRONSEE mreže sa kojom organizacija ‘Save the Children’ najčešće sarađuje.