Bliže!

Volontiraj!

proMENTE traži više volontera/ki, koji će biti angažovani na tekućim i budućim projektnim aktivnostima. Prvenstveno tražimo studente/ice ili svršenike/ice društvenih fakulteta koji su visoko motivirani i žele da uče, ali i da rade. Učenjem kroz rad i ...

Saradnja sa proMENTE kao vanjski konsultant/ca

Saradnja sa proMENTE kao vanjski konsultant/ca Trenutno ne planiramo upošljavanje novog osoblja. Međutim, praktikujemo jednu vrstu profesionalnog angažmana koja se pokazala zadovoljavajućom kako za konsultante tako i za nas. Radi se o bazi stručnih kons...

socijalna istraživanja