Category Archives: 2009

Procjena stanja i potreba škola i Procjena strateškog planiranja lokalnog održivog razvoja i praksi u okviru projekta Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu


Konsultanstski angažman koji je uključivao posjete školama i općinskim uredima, prikupljanje podataka, pregled i analizu sekundarnih podataka i pisanje izvještaja za BiH za potrebe izrade studije Procjena stanja i potreba škola i Procjena strateškog planiranja lokalnog održivog razvoja i praksi u slivu rijeke Drine koja je nastala kao dio projekta “Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu” koji se provodio u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji.

Download (PDF, 114KB)

Download (PDF, 114KB)

Akcijsko istraživanje o Poboljšanju učešća i zastupljenosti etničkih manjinskih grupa u obrazovanju


“Poboljšanje sudjelovanja i zastupljenosti etničkih manjina u obrazovanju” je regionalni projekat
implementiran od strane “Kosova Education Center” u saradnji sa regionalnim partnerima.
Projekat, finansiran od strane Evropske komisije i Instituta otvoreno društvo, bavi se poboljšanjem učešća i zastupljenosti etničkih manjina u obrazovnim sistemima u zemljama Zapadnog Balkana putem promoviranja primjera dobre prakse i podrške lokalnim inicijativama.
proMENTE je partner za BiH, odgovoran za provođenje istraživanja – prikupljanje i analizu sekundarnih podataka, provođenje fokus grupa, primjenu upitnika te za koordinaciju i pružanje podrške inicijativama koje pokreću lokalne škole.

Download (PDF, 415KB)

Download (PDF, 415KB)

Projekat zapošljavanja mladih u BiH – Kvaliativno istraživanje o potrebama srednješkolaca i poslodavaca


Kvalitativno istraživanje o potrebama studenata i poslodavaca; Razvijanje koncepta za školu, program obuke za cjeloživotno upravljanje (suradnja); Razvoj školskih programa i nastavnih materijala; nastavljeno razvijanje “mojakarijera.com”

Početna procjena za projekat Osnaživanje zajednice za inkluziju osoba sa posebnim potrebama


Projekat je usmjeren na povećanje uključenosti djece sa teškoćama u razvoju u formalni sistem obrazovanja kroz jačanje i osnaživanje 10 lokalnih zajednica za zajedničko rješavanje prepreka za uključivanje djece s teškoćama u razvoju.
U evaluacijskom izvještaju prikazani su rezultati procjene početnog stanja na početku rada Mozaika sa ciljanim grupama; 10 lokalnih zajednica koje su odabrane za postizanje ciljeva koje je Mozaik definisao.
Početna procjena uključivala je primjenu evaluacijske metode bazirane na metodi Outcome Mapping koja uključuje prikupljanje podataka iz više izvora (stakeholderi iz različitih oblasti života I rada u lokalnoj zajednici) koristeći različite metode I tehnike (grupni intervjui/fokus grupe i upitnici) kako bi se na osnovu rezultata mogao ocijeniti napredak u radu.
Učesnici u evaluaciji bili su članovi radnih grupa koji su nosioci projekta u svojim lokalnim zajednicama.