Category Archives: #CRS Serbia

Finalna evaluacija projekta MIDWAY – Uključivanje u obrazovanje djece sa teškoćama u razvoju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom


Eksterna evaluacija provedena je na kraju projekta koji je za cilj imao pružanje više mogućnosti za učinkovito zapošljavanje osoba s invaliditetom i učinkovitije sudjelovanje civilnog društva u inkluzivnom obrazovanju. Evaluacija je provedena u četiri projektne zajednice u Srbiji primjenom kvalitativnih i kvantitativnih metoda – upitnici, intervjui, fokus grupe i metoda Najznačajnijih promjena.

Nezavisno ocjenjivanje projekta: Saradnja različitih kultura u obrazovanju – put u Evropu


1. U kojoj mjeri je projekt imao uticaj na multi-etničko međusobno učešće i etničku trpeljivost među omladinom iz različitih etničkih skupina u Bujanovcu? 2. U kojoj mjeri i kako su lokalna zajednica i svi lokalni glavni učesnici pojedinačno (nastavnici, roditelji, omladina, lokalna vlada, lokalni mediji, lokalne ustanove) bili uključeni u aktivnosti projekta i u procese odlučivanja? 2. U kojoj mjeri su van-školske aktivnosti doprinijele poboljšanju vještina i znanja učenika i nastavnika?