Category Archives: #Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Rezultati istraživanja za GTZ


Ovaj dokument prezentira nalaze istraživanja koje je rađeno sa mladim ženama učesnicama projekta ‘KOSNICA’ – Osnaživanje žena mladih lidera u omladinskim organizacijama. Projekat ‘KOSNICA’ dizajniran je tako da radi na povećanju emancipacije i samopouzdanja djevojaka, njihove svjesnoti o značaju njihovog aktivnog učešća u demokratskom društvu kao javne ličnosti i kreiranju partnerstava sa lokalnim asocijacijama i vlastima, kao i da poveća učešće žena u bh. društvu. ‘KOSNICA’ se sastoji od bazičnog treninga za djevojek u 12 izabranih općina, malih projekata kao i naprednog treninga za najaktivnije mlade lidere. Učesnici projekta su 180 mladih žena od 15 do 30 godina iz izabranih 12 općina. Ovo istraživanje, provedeno od septembra do decembra 2010, dio je istraživanja usmjerenog na mjerenje utjecaja treninga za žene lidere za mlade. Istraživanje je uključivalo procjenu početnog stanja (baseline study) koje je mjerilo ključna područja koje trening želi unaprijediti i procjenu završnog stanja.

Pre-post evaluacija projekta “Jačanje mladih liderki”


Pre-post evaluacijski proces treninga održanih u sklopu projekta. Projekat ima fokus na jačanju mladih žena iz nerazvijenih zajednica u BiH, a s ciljem da im se pruži pomoć u razvijanju zagovaračkih, voditeljskih i organizacijskih sposobnosti kako bi razvile dijalog sa predstavnicima vlasti, i kako bi ojačale i postale aktivni igrači u razvoju demokratskog društva. Dugoročna izgradnja kapaciteta se planira postići kroz treninge organizovane u osam modula i metodologijom “učenjem kroz rad” za 180 mladih djevojaka u 12 opština u BiH.

Evaluacija jednogodišnjeg treninga omladinskog lidera


Ovaj dokument predstavlja rezultate kvantitativnog i kvalitativnog istraţivanja obavljenog kako bi se ocijenio kurs “Jednogodišnji trening omladinskog lidera”, program koji omogućava mladima da postanu aktivisti na zagovaranju omladinskih pitanja u svojoj zajednici: “omladinski lideri”, a u isto vrijeme steknu vještine i znanja kako bi pomogli u kreiranju lokalnih omladinskih politika.