Category Archives: #Društvo ujedinjenih građanskih akcija DUGA

Finalna eksterna evaluacija projekta Udruženja DUGA ‘Unaprjeđenje inkluzivnog obrazovanja u Kantonu Tuzla’


Cilj projekta su povećane mogućnosti osnovnih škola koje učestvuju u projektu da obezbijede jednak pristup osnovnom obrazovanju za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i osnaženo nastavno osoblje od kojeg se očekuje kvalitetno podučavanje. Osnovni model procesa evaluacije uključivao je desk istraživanje, metodu polustrukturiranih intervjua, fokus grupe i online upitnike sa ključnim ciljnim grupama. Podaci su prikupljeni ispitanika različitih profila.

Situaciona analiza “Inkluzivne prakse u ustanovama predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u općini Tuzla”


Glavni cilj istraživanja bio je steći uvid u stanje u predškolskim i školskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu kroz mapiranje i evaluaciju inkluzivnih praksi koje podržavaju edukaciju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Rezultati istraživanja mogu poslužiti kao polazna tačka za kreiranje programa obuke za edukatore i nastavnike u osnovnim školama i školama za djecu sa posebnim potrebama kao i za kreiranje smjernica za unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.

Istraživanje o Zastupljenosti mjera i principa inkluzivnog obrazovanja u odgojno-obrazovnim praksama i politikama srednjoškolskog obrazovanja u BiH


Istraživanje o zastupljenosti mjera i principa inkluzivnog obrazovanja u odgojno-obrazovnim praksama i politikama srednjoškolskog obrazovanja u BiH proveo je istraživački tim proMENTE socijalna istraživanja u saradnji sa Udruženjem „DUGA“ sa ciljem utvrđivanja nivoa inkorporiranosti principa inkluzivnog odgoja i obrazovanja u odgojno obrazovne politike i prakse srednjih škola u Bosni i Hercegovini.
Istraživanje je bilo usmjereno na pregled i analizu:
– zakonske regulative, podzakonskih dokumenti, pedagoških standarda, akcionih planova i drugih relevantnih zakonskih dokumenata koji regulišu obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u srednjim školama, te njihovu usklađenost sa međunarodnim i domaćim zakonodavstvom.
– procedura upisa djece sa posebnim obrazovnim potrebama u srednje škole i ustanoviti postojeće veze između osnovne i srednje škole
– usklađenosti nastavnih planova i programa srednjih škola sa potrebama i potencijalima djece.
– prilagođenosti didaktičko-metodičkih sredstava potrebama i interesovanjima djece sa posebnim obrazovnim potrebama.
– programa obuke za nastavno osoblje iz oblasti obrazovne inkluzije
– sistema podrške i postojanje školskih timova za inkluziju koji pružaju podršku u opservaciji, izradi i realizaciji prilagođenih-edukativnih programa.
– stepen inkluzivnosti škole
– saradnja škole sa zajednicom
Da bi se odgovorilo na definirane istraživačke zadatke, bilo je neophodno koristiti različite istraživačke metode, tehnike i instrumente tako da je istraživanje uključivalo prikupljanje i analizu sekundarnih podataka, provođenje intervjua i fokus grupa te primjenu upitnika.

Edukacija na temu Planiranje i provođenje kvalitativnog istraživanja


Trening na temu “Planiranje i provođenje kvalitativnih istraživanja” održan je za uposlenike i projekt koordinatore Udruženja DUGA sa ciljem upoznavanja i obučavanja polaznika o osnovama provođenja istraživanja – nacrt istraživanja, metode istraživanja, istraživački instrumenti i analize podataka.

Središnja eksterna evaluacija projekta Udruženja DUGA ‘Unaprjeđenje inkluzivnog obrazovanja u Kantonu Tuzla’


Glavna svrha središnje procjene realizacije projekta Udruženja DUGA “Unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Kantonu Tuzla“ jeste pružanje nezavisne procjena projektnih aktivnosti, rezultata i primjenjene metodologije, kao i definisanje potencijala za održivi nastavak projekta.
Osnovni model procesa evaluacije uključivao je desk istraživanje, metodu polustrukturiranih intervjua, fokus grupe i online upitnike sa ključnim ciljnim grupama u dvije od tri zajednice koje su učestvovale u projektu (Kalesija i Lukavac). Podaci su prikupljeni od ispitanika različitih profila (projekat koordinatora, partnera projekta, ciljnih skupina kao i učesnika projekta – predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, predstavnika Pedagoškog Zavoda, mentora i edukatora, edukatora-rehabilitatora/defektologa, uprave škola, nastavnika i roditelja djece sa posebnim potrebama).
Rezultati evaluacije i preporuke će se koristiti za buduće planiranje i realizaciju tekućih kao i drugih projekata Udruženja DUGA.

Eksterna evaluacija projekta “Inkluzivno obrazovanje”


Projekt je bio usmjeren na pružanje podrške obrazovnim institucijama u provedbi inkluzivnog obrazovnog u BiH. Podrška se ogledala u pružanju obuke za lokalne trenere koji su zatim bili uključeni u programe obuke za nastavnike nižih razreda.proMENTE JE osmislio i proveo kvantitativna i kvalitativna evaluacija treninga za nastavnike za inkluzivno obrazovanje – intervju i i upitnici sa nastavnicima, trenerima i drugim interesnim grupama.