Category Archives: #Olof Palme Centre

Pružanje usluga savjetovanja i obuke za ažuriranje LFA matrica i prikupljanja podataka o početnom stanju (baseline data) na projektnom i programskom nivou OPC Bosnia programa 2012-2014


proMENTE tim je bio zadužen za pružanje usluga savjetovanja i obuke za projektne organizacije u okviru Bosnia Programa 2012 -2014 koji podržava Olof Palme Center.
Tokom marta 2012. godine proMENTE je, zajedno sa lokalnim koordinatorom u BiH, posjetio sve projektne partnere iz osam organizacija u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Livnu.
Kako bi se doradile matrice rezultata svih osam prijavljenih projekata te uradile potrebne izmjene/adaptacije na nivou indikatora, podataka o početnom stanju i sredstava verifikacije sa svim projektnim organizacijama održani su intervjui i grupne diskusije te kratki trening.
LFA matrica programa za BiH je također revidirana u skladu sa promjenama koje su urađene na nivou projekata.