Category Archives: #Open Society Foundations – Education Support Program

Viđenja direktora škola o roditeljskom učešću u obrazovanju


Regionalno istraživanje reprezentativnih uzoraka u osam zemalja na 2000 školskih direktora u Jugoistočnoj Europi, čemu su prethodile fokus grupe. proMENTE je sudjelovali kao tim za BiH i naš direktor je bio član regionalnog istraživačkog tima. Istraživanje finansirano od strane Instituta otvoreno društvo.

Download (PDF, 2.73MB)

Download (PDF, 2.73MB)

Download (PDF, 140KB)

Download (PDF, 803KB)

Pogledi roditelja o vlastitom učešću u obrazovanju.


Regionalno istraživanje reprezentativnih uzoraka, finansirano od strane Instituta otvoreno društvo, u deset zemalja jugoistočne Europe s dodatnim uzorcima roditelja Roma i predstavnika roditelja u školama, kao i intervjui s direktorima u tim školama. proMENTE je učestvovao kao tim za B&H i naš direktor je vodio regionalni istraživački tim.

Download (PDF, 130KB)

Download (PDF, 130KB)

Download (PDF, 1.81MB)