Category Archives: #Save the Children Norway and Save the Children Alliance

Djeca govore. Šta utiče na trgovinu djecom u Jugoistočnoj Evropi, Izvještaj o Bosni i Hercegovini


Istraživanje u BiH provedeno je kao dio regionalnog projekta u jugoistočnoj Evropi; Ad-hoc terenska analiza; Istraživanje obuhvata obiman rad na terenu sa žrtvama trgovine ljudima i romskim zajednicama.

Download (PDF, 348KB)

Download (PDF, 348KB)