Category Archives: #Save the Children UK

Evaluacija projekta “Prevencija nasilja koje uključuje djecu i promocija poštovanja različitosti u BiH kroz obrazovni sistem”


Sprovođenje evaluacije projekta “Prevencija nasilja koje uključuje djecu i promocija poštovanja različitosti u BiH kroz obrazovni sistem” koristeći se kvalitativnim i kvantativnim metodama i tehnikama poput struktuiranih i polustruktuiranih individualnih i grupnih intervjua, fokus grupa, upitnika i analize dokumentacije.