Category Archives: #South-East European Youth Network (SEEYN)

Evaluacija efekata radnog kampa na pro-socijalne vrijednosti (i mogućnost zaposlenja)


Osmišljeno i provedeno međunarodno istraživanje o efektima radnih kampova u jugoistočnoj Evropi na nekoliko stotina mladih koji su učestvovali u radnim kampovima iz čitavog svijeta. Zajedno sa reprezentativnim uzorkom mladih iz Bosne i Hercegovine.

Download (PDF, 391KB)

Download (PDF, 391KB)