Category Archives: -zdravlje

Eksterna evaluacije projekta „Poboljšanje dijaloga između dvije ženske grupe iz različitih etničkih zajednica u Istočnoj Bosni“


Projekat je implementirala organizacija Vive Žene- Centar za terapiju i rehabilitaciju. Projekat je uglavnom fokusiran na jačanje, osnaživanje i pomirenje različitih etničkih grupa (B programska komponenta rada Vive Žena). Opći cilj projekta je da kroz članove postojećih etnički različitih grupa žena (Jadar i Maja) u Bratuncu, aktivira i motivira stanovništvo da preuzmu aktivnu ulogu u planiranju svoje budućnosti, da facilitira u procesu izliječenja i psihološke rehabilitacije žena žrtava rata koje žive u Bratuncu, pruži podršku i osnaži udruženja žena sa ciljem podsticanja istih u procesu pomirenja, pomogne u spajanju udruženja žena sa ciljem uspostavljanja normalne i produktivne komunikacije i razmjene informacija te pomogne ponovnom uspostvljanju unutarnje društvene strukture i vanjske društvene mreže.

proMENTE je proveo evaluaciju projekta i dao nezavisnu procjenu kvalitete implementiranih aktivnosti kao i projektnih rezultata. Evaluacija je pružila uvid u efektivnost, efikasnost i relevantnost implementiranih aktivnosti.

Follow-up studija o psihosocijalnim posljedicama rata na slučajnom uzorku civilne populacije ’10 godina poslije’


Dizajn i provođenje follow-up studije 10 godina nakon provođenja epidemiološkog istraživanja o psihosocijalnim posljedicama rata u BiH je uključivalo identificiranje i ponovno intervjuiranje ispitanika iz 1998/9 sa posebnim naglaskom na posttraumatski rast, komplicirano tugovanje i PTSP. Vrlo zahtjevan terenski rad je uključivao ponovno kontaktiranje i intervjuiranje 300 osoba koje su bile intervjuirane 10 godina prije (od kojih su dvije trećine imali status interno raseljenih osoba ili povratnika). Istraživanje je uključivalo i pripremu podataka i statističku analizu prema standardima za naučne publlikacije.