Category Archives: -visoko obrazovanje

topic: -highereducation

We have conducted research and evaluation projects in the world of higher education for a variety of clients including the Council of Europe. proMENTE was ranked 28th for education in the 2013 global think tank ranking ^[http://gotothinktank.com/dev1/wp-content/uploads/2014/01/GoToReport2013.pdf].

Mapiranje aktuelnih politika nastavnika u NEPC regionu


Studija se bavila mapiranjem aktuelnih politika nastavnika u NEPC regionu. SABER-metodologija nastavnika Svjetske banke adaptirana je za potrebe ove studije.
BiH nema kvalifikacijski okvir za profesiju nastavnika niti jasno definisane kompetencije nastavnika. Ne postoji okvir za kurikulum na državnom nivou koji jasno definiše ishode učenje. Evaluacije nastavnika ne provode se na osnovu zajednički utvrđenih standarda kvalitete i nastavnicima nije pruženo dovoljno vodstva, povrratne informacije niti podrške u slučajevima nezadovoljavajuće evaluacije.

Download (PDF, 516KB)