Category Archives: -ljudski resursi

Program podrške nastavnicima “Nastavnici, voditelji promjena za obrazovanje bez predrasuda”

http://www.nastavnickovodstvo.net
U sklopu projekta “Nastavnici, voditelji promjena za obrazovanje bez predrasuda“, proMENTE tim, kao partner za Bosnu i Hercegovinu u međunarodnom programu International Teacher Leadership (ITL), realizirao je program obuke i podrške Nastavničko vodstvo za 44 nastavnika i nastavnice iz četiri škole iz Mostara i Tuzle.
U sklopu programa naglasak je stavljen na sposobnosti i vještine nastavnika za vođenje i uvođenje promjena i inovacija u svakodnevnu nastavničku praksu. Nastavnici su kroz pokretanje i realizaciju svojih inicijativa i razvojnih projekata prakticirali vodstvo i na taj način utjecali na nastavničku praksu i napredak učenika. U ovaj proces nastavnici su uključivali kolege, upravu škole, roditelje, učenike i druge relevantne partnere iz lokalne zajednice .
Kao rezultat nastavnici su osvijestili vlastite kapacitet za vodstvo, stekli su više samopouzdanja za vođenje promjena i doprinjeli su profesionalnom znanju u svojim školama.
Projekt je realiziran u 2012/2013 školskoj godini uz financijsku podršku Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine. Više o projektu možete pronaći na www.nastavnickovodstvo.net

Edukacija na temu Planiranje i provođenje kvalitativnog istraživanja


Trening na temu “Planiranje i provođenje kvalitativnih istraživanja” održan je za uposlenike i projekt koordinatore Udruženja DUGA sa ciljem upoznavanja i obučavanja polaznika o osnovama provođenja istraživanja – nacrt istraživanja, metode istraživanja, istraživački instrumenti i analize podataka.

Procjena potreba sudija, tužilaca i stručnih saradnika FBiH za edukacijom od strane Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH


Procjena potreba sudija, tužilaca i stručnih saradnika FBiH za edukacijom od strane Centa za edukaciju sudija i tužilaca FBiHCentar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (CEST FBiH) svake godine, u okviru svoje zakonske djelatnosti, kreira i realizuje Program stručnog usavršavanja sudija i tužilaca u FBiH te Program početne obuke za stručne saradnike.
U tu svrhu CEST FBiH je u saradnji sa proMENTE socijalna istraživanja odlučio provesti procjenu potreba sudija i tužilaca FBiH te stručnih saradnika za edukacijom te procjenu kvalitete Programa obuke koji provodi CEST FBiH.
Procjena kvalitete obuke uključivala je primjenu polustrukturiranih intervjua sa ključnim akterima obuke (učesnici i voditelji obuka, edukatori) dok je za procjenu potreba kreiran online upitnik za prikupljanje podataka.
Rezultati procjene poslužit će za kreiranje programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca te programa početne obuke za stručne saradnike za 2013. godinu.

Coaching aktivnosti za razvijanje 6 NVO strateških planova zagovaranja


proMENTE tim je proveo trening aktivnosti za razvijanje planova zagovaranja za 6 zagovaračkih inicijativa, JSDP-ovih dobitnika grantova. Mentorska pomoć se odnosila prvenstveno na analizu potreba uključenih NVO-a na osnovu čega su i napravljeni vođeni sastanci za razvoj NVO planova za zagovaranje koji su poslužili kao vodič za strateško akciono planiranje NVO-a.

Pružanje podrške školama u izgradnji kapaciteta u okviru projekta Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu


Obrazovanje za održivi razvoj na zapadnom Balkanu je program za regionalni razvoj suradnje koji se provodio sa ciljem pružanja podrške provedbi reforme u sektoru obrazovanja i obrazovanja za održivi razvoj (OOR) kroz razvijanje, implementaciju i promovisanje koncepta održive škole na nivou osnovnog obrazovanja.
U projektu je učestvovalo 25 partnerskih općina i 25 osnovnih škola iz tih zajednica koje se nalaze u regiji sliva rijeke Drine između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.
Uloga proMENTE stručnjaka bila je unaprijediti vještine i znanja ključnih partnera u deset projektnih škola u BiH za korištenje metodologije za planiranje obrazovanja za održivi razvoj kroz proces školskog razvojnog planiranja.

Program podrške nastavnicima “Podrška nastavniku, voditelju promjena”


Kao partner projekta International Teacher Leadership (ITL) proMENTE socijalna istraživanja je po prvi put u BiH realizirao program podrške za nastavnike, voditelje promjena. Program Nastavničko vodstvo predstavlja sredstvo za jačanje profesionalizma nastavnika i omogućuje nastavnicima da vodstvo osjećaju kao dio njihovog svakodnevnog rada u nastavi. Program je fokusiran na preuzimanje odgovornosti za vođenje i uvođenje promjena u svakodnevnu nastavničku praksu i razvoj profesionalnog znanja. U periodu od septembra 2010. do jula 2011. godine program Nastavničkog vodstva realiziran je u devet škola u Kantonu Sarajevo u kojem je učestvovalo 40 nastavnika i nastavnica.