Category Archives: -pravda

Istraživanje o potrebama pokretanja Škole za socijalna zanimanja


Trenutni pregled obrazovnog sektora u području strukovnog obrazovanja i sektora obrazovanja i osposobljavanja odraslih u BiH s naglaskom na zakonske propise i rješenja u ta dva područja uz uvažavanje svih zakonskih ograničenja. Zadaci:
– Izvršiti procjenu među zainteresiranim stranama na najmanje dva mjesta u BiH (resorna ministarstva, Agencije za strukovno obrazovanje odjela za obrazovanje, strukovne škole, agencije za zapošljavanje, domovima za stare osobe, itd …) oko potrebe pokretanja škole za socijalna zanimanja
– Dati preporuke na temelju nalaza procjene u skladu sa zakonskim normama za pripremne faze projekta prilagođenu dobi korisnia, prethodnom obrazovanju i potrebama tržišta rada.
– Prezentacija svih rezultata istraživanja