Category Archives: -analiza tržišta

topic: -marketanalysis

We have conducted market, needs and feasibility analyses for around ten different national and international organisations, commercial, public and civic. We use both quantitative and qualitative tools to help them understand what their potential and actual clients and customers really need and what they are prepared to pay for.

Procjena potreba financiranja omladinskih NVO na Zapadnom Balkanu


Od 1998. godine SHL financijski podržava projekte koji se bave unapređenjem položaja djece i mladih u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Rumunija i Srbija) . U proteklih deset godina došlo je do različitih društvenih promjena koje su se odrazile i na nevladin sektor u zemljama Zapadnog Balkana. Zbog toga je SHL prepoznao potrebu za (re)definisanjem programa financiranja za djecu i mlade u području obrazovanja, socijalne uključenosti, volonterizma i pomirenja, što je ujedno i bio glavni cilj ove procjene. Istovremeno SHL, kao donator, je želio da preispita svoj položaj, način na koji ih organizacije percipiraju, da vidi koje su njihove prednosti i slabosti te koja područja rada bi trebali unaprijediti. proMENTE je proveo online istraživanje u kojem su učestvovale nevladine organizacije iz Zapadnog Balkana koje se bave pitanjima djece i mladih.

Istraživanje o potrebama pokretanja Škole za socijalna zanimanja


Trenutni pregled obrazovnog sektora u području strukovnog obrazovanja i sektora obrazovanja i osposobljavanja odraslih u BiH s naglaskom na zakonske propise i rješenja u ta dva područja uz uvažavanje svih zakonskih ograničenja. Zadaci:
– Izvršiti procjenu među zainteresiranim stranama na najmanje dva mjesta u BiH (resorna ministarstva, Agencije za strukovno obrazovanje odjela za obrazovanje, strukovne škole, agencije za zapošljavanje, domovima za stare osobe, itd …) oko potrebe pokretanja škole za socijalna zanimanja
– Dati preporuke na temelju nalaza procjene u skladu sa zakonskim normama za pripremne faze projekta prilagođenu dobi korisnia, prethodnom obrazovanju i potrebama tržišta rada.
– Prezentacija svih rezultata istraživanja

Projekat zapošljavanja mladih u BiH – Kvaliativno istraživanje o potrebama srednješkolaca i poslodavaca


Kvalitativno istraživanje o potrebama studenata i poslodavaca; Razvijanje koncepta za školu, program obuke za cjeloživotno upravljanje (suradnja); Razvoj školskih programa i nastavnih materijala; nastavljeno razvijanje “mojakarijera.com”

Procjena stanja i potreba škola i Procjena strateškog planiranja lokalnog održivog razvoja i praksi u okviru projekta Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu


Konsultanstski angažman koji je uključivao posjete školama i općinskim uredima, prikupljanje podataka, pregled i analizu sekundarnih podataka i pisanje izvještaja za BiH za potrebe izrade studije Procjena stanja i potreba škola i Procjena strateškog planiranja lokalnog održivog razvoja i praksi u slivu rijeke Drine koja je nastala kao dio projekta “Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu” koji se provodio u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji.

Download (PDF, 114KB)

Download (PDF, 114KB)