Category Archives: -akcija

methods: -action

We are involved in action as well as research, having implemented our own projects in the area of educational policy, active measures against unemployment, and careers advice.

Program podrške nastavnicima “Nastavnici, voditelji promjena za obrazovanje bez predrasuda”

http://www.nastavnickovodstvo.net
U sklopu projekta “Nastavnici, voditelji promjena za obrazovanje bez predrasuda“, proMENTE tim, kao partner za Bosnu i Hercegovinu u međunarodnom programu International Teacher Leadership (ITL), realizirao je program obuke i podrške Nastavničko vodstvo za 44 nastavnika i nastavnice iz četiri škole iz Mostara i Tuzle.
U sklopu programa naglasak je stavljen na sposobnosti i vještine nastavnika za vođenje i uvođenje promjena i inovacija u svakodnevnu nastavničku praksu. Nastavnici su kroz pokretanje i realizaciju svojih inicijativa i razvojnih projekata prakticirali vodstvo i na taj način utjecali na nastavničku praksu i napredak učenika. U ovaj proces nastavnici su uključivali kolege, upravu škole, roditelje, učenike i druge relevantne partnere iz lokalne zajednice .
Kao rezultat nastavnici su osvijestili vlastite kapacitet za vodstvo, stekli su više samopouzdanja za vođenje promjena i doprinjeli su profesionalnom znanju u svojim školama.
Projekt je realiziran u 2012/2013 školskoj godini uz financijsku podršku Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine. Više o projektu možete pronaći na www.nastavnickovodstvo.net

Pružanje podrške školama u izgradnji kapaciteta u okviru projekta Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu


Obrazovanje za održivi razvoj na zapadnom Balkanu je program za regionalni razvoj suradnje koji se provodio sa ciljem pružanja podrške provedbi reforme u sektoru obrazovanja i obrazovanja za održivi razvoj (OOR) kroz razvijanje, implementaciju i promovisanje koncepta održive škole na nivou osnovnog obrazovanja.
U projektu je učestvovalo 25 partnerskih općina i 25 osnovnih škola iz tih zajednica koje se nalaze u regiji sliva rijeke Drine između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.
Uloga proMENTE stručnjaka bila je unaprijediti vještine i znanja ključnih partnera u deset projektnih škola u BiH za korištenje metodologije za planiranje obrazovanja za održivi razvoj kroz proces školskog razvojnog planiranja.

Program podrške nastavnicima “Podrška nastavniku, voditelju promjena”


Kao partner projekta International Teacher Leadership (ITL) proMENTE socijalna istraživanja je po prvi put u BiH realizirao program podrške za nastavnike, voditelje promjena. Program Nastavničko vodstvo predstavlja sredstvo za jačanje profesionalizma nastavnika i omogućuje nastavnicima da vodstvo osjećaju kao dio njihovog svakodnevnog rada u nastavi. Program je fokusiran na preuzimanje odgovornosti za vođenje i uvođenje promjena u svakodnevnu nastavničku praksu i razvoj profesionalnog znanja. U periodu od septembra 2010. do jula 2011. godine program Nastavničkog vodstva realiziran je u devet škola u Kantonu Sarajevo u kojem je učestvovalo 40 nastavnika i nastavnica.

Akcijsko istraživanje o Poboljšanju učešća i zastupljenosti etničkih manjinskih grupa u obrazovanju


“Poboljšanje sudjelovanja i zastupljenosti etničkih manjina u obrazovanju” je regionalni projekat
implementiran od strane “Kosova Education Center” u saradnji sa regionalnim partnerima.
Projekat, finansiran od strane Evropske komisije i Instituta otvoreno društvo, bavi se poboljšanjem učešća i zastupljenosti etničkih manjina u obrazovnim sistemima u zemljama Zapadnog Balkana putem promoviranja primjera dobre prakse i podrške lokalnim inicijativama.
proMENTE je partner za BiH, odgovoran za provođenje istraživanja – prikupljanje i analizu sekundarnih podataka, provođenje fokus grupa, primjenu upitnika te za koordinaciju i pružanje podrške inicijativama koje pokreću lokalne škole.

Download (PDF, 415KB)

Download (PDF, 415KB)

Trening za aktivno traženje posla


Osmišljen i proveden pilot program Aktivne potrage za poslom u dva kantona (adaptacija modela sa Univerziteta u Michiganu). ProMENTE treneri su održali radionice za vještine aktivnog traženja posla od 02.02.06 do 03.03.06. Ukupno 16 petodnevnih radionica održano je u Mostaru i Tuzli. Preko 200 nezaposlenih različite dobi i obrazovnog statusa registrirani su u institutima.