Category Archives: -mobilno

methods: -mobile

We have experience in designing large-scale surveys using online questionnaires and interviews as well mobile data collection, SMS surveys and Interactive Voice Response (automated telephone surveys). We have used Facebook and Twitter to analyse social networks in real time and to promote and implement online surveys. Our President has also supported mobile data collection in Sierra Leone remotely.

Procjena broja pasa lutalica u urbanim dijelovima grada Sarajeva i procjena javnog mišljenja o psima lutalicama


Fondacija za pse Dogs Trust BH je angažovala proMENTE socijalna istraživanja na projektu procjene broja pasa lutalica sa dva cilja: procijeniti ukupni broj pasa lutalica u Sarajevu i dobiti sliku o stavovima građana Sarajeva prema psima lutalicama. Volonteri su posjetili odabranih 100 blokova dimenzija 200m x 200m u vremenskom periodu između 4 i 8h u jutarnjim časovima tokom tri dana. Putem specijaliziranog softfera odabran je uzorak blokova (koji je uključivao područja koja su preuzorkovana u dijelovima grada koji supoznatim po većem broju pasa lutalica) i generisane detaljne mape koje su volonteri koristili tokom procesa brojanja. Prema prikupljenim podatcima sa terena, procijenjeni broj pasa lutalica u Sarajevu je 11 168, te možemo biti 95% sigurni da broj pasa lutalica u urbanim dijelovima Sarajeva iznosi između 8 549 i 13 787. Urađeno je 50 intervjua za prolaznicima i nekoliko interesantnih nalaza je proisteklo iz ovog ispitivanja stavova građana Sarajeva prema psima lutalicama. Među ostalim, saznali smo da postoji snažno vjerovanje da problem pasa lutalica predstavlja prijetnju sigurnosti djece i da šteti imidžu i reputaciji grada.