Category Archives: -rezilijencija

Follow-up studija o psihosocijalnim posljedicama rata na slučajnom uzorku civilne populacije ’10 godina poslije’


Dizajn i provođenje follow-up studije 10 godina nakon provođenja epidemiološkog istraživanja o psihosocijalnim posljedicama rata u BiH je uključivalo identificiranje i ponovno intervjuiranje ispitanika iz 1998/9 sa posebnim naglaskom na posttraumatski rast, komplicirano tugovanje i PTSP. Vrlo zahtjevan terenski rad je uključivao ponovno kontaktiranje i intervjuiranje 300 osoba koje su bile intervjuirane 10 godina prije (od kojih su dvije trećine imali status interno raseljenih osoba ili povratnika). Istraživanje je uključivalo i pripremu podataka i statističku analizu prema standardima za naučne publlikacije.