Category Archives: Dženana

Coaching aktivnosti za razvijanje 6 NVO strateških planova zagovaranja


proMENTE tim je proveo trening aktivnosti za razvijanje planova zagovaranja za 6 zagovaračkih inicijativa, JSDP-ovih dobitnika grantova. Mentorska pomoć se odnosila prvenstveno na analizu potreba uključenih NVO-a na osnovu čega su i napravljeni vođeni sastanci za razvoj NVO planova za zagovaranje koji su poslužili kao vodič za strateško akciono planiranje NVO-a.

Projekat zapošljavanja mladih u BiH – Kvaliativno istraživanje o potrebama srednješkolaca i poslodavaca


Kvalitativno istraživanje o potrebama studenata i poslodavaca; Razvijanje koncepta za školu, program obuke za cjeloživotno upravljanje (suradnja); Razvoj školskih programa i nastavnih materijala; nastavljeno razvijanje “mojakarijera.com”

Trening za aktivno traženje posla


Osmišljen i proveden pilot program Aktivne potrage za poslom u dva kantona (adaptacija modela sa Univerziteta u Michiganu). ProMENTE treneri su održali radionice za vještine aktivnog traženja posla od 02.02.06 do 03.03.06. Ukupno 16 petodnevnih radionica održano je u Mostaru i Tuzli. Preko 200 nezaposlenih različite dobi i obrazovnog statusa registrirani su u institutima.