Category Archives: Steve

Online istraživanje o filantropiji u B&H

http://promente.org/filantropija/index.html
proMENTE je proveo online kvantitativno istraživanje o individualnoj i korporativnoj filantropiji u Bosni i Hercegovini. proMENTE je kombinirao Facebook i on-line upitnik kao alate za prikupljanje podataka od više od 2000 ispitanika. Puni statistički izvještaj dostupan je na http://www.promente.org/filantropija

Procjena broja pasa lutalica u urbanim dijelovima grada Sarajeva i procjena javnog mišljenja o psima lutalicama


Fondacija za pse Dogs Trust BH je angažovala proMENTE socijalna istraživanja na projektu procjene broja pasa lutalica sa dva cilja: procijeniti ukupni broj pasa lutalica u Sarajevu i dobiti sliku o stavovima građana Sarajeva prema psima lutalicama. Volonteri su posjetili odabranih 100 blokova dimenzija 200m x 200m u vremenskom periodu između 4 i 8h u jutarnjim časovima tokom tri dana. Putem specijaliziranog softfera odabran je uzorak blokova (koji je uključivao područja koja su preuzorkovana u dijelovima grada koji supoznatim po većem broju pasa lutalica) i generisane detaljne mape koje su volonteri koristili tokom procesa brojanja. Prema prikupljenim podatcima sa terena, procijenjeni broj pasa lutalica u Sarajevu je 11 168, te možemo biti 95% sigurni da broj pasa lutalica u urbanim dijelovima Sarajeva iznosi između 8 549 i 13 787. Urađeno je 50 intervjua za prolaznicima i nekoliko interesantnih nalaza je proisteklo iz ovog ispitivanja stavova građana Sarajeva prema psima lutalicama. Među ostalim, saznali smo da postoji snažno vjerovanje da problem pasa lutalica predstavlja prijetnju sigurnosti djece i da šteti imidžu i reputaciji grada.

Eksterna evaluacija projekta Fondacije Mozaik ‘Izgradimo bolju budućnost zajedno – Omladinske banke B&H 2010-2012″


Glavni cilj projekta je da utječe na proces razrješavanja i transformacije konflikta među mladima iz i unutar 10 etnički mješovitih zajednica u BiH. Specifični cilj projekta je povećanje učešća mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode mladi. Osnovna svrha evaluacije bila je da se dobije nezavisna procjena projektnih aktivnosti, rezultata i primijenjene metodologije te da se definišu naučene lekcije i potencijali za održiv nastavak projekata. Izvještaj eksterne evaluacije čine tri komponente: nalazi eksterne evaluacije (analiza relevantne programske dokumentacije i razgovor sa učesnicima i realizatorima programa iz svih 10 programskih općina/opština), dvije studije slučaja (opštine Zavidovići i Novi Grad) i analiza rezultata finalnog istraživanja (pre-post analiza podataka prikupljeni upitnicima). Evaluacijski proces je realizovan od oktobra 2011. do januara 2012.godine u 10 opština u kojima se realizuje program Omladinska banka. Odabran je prigodan uzorak od ukupno 90 ispitanika.

Procjena potreba financiranja omladinskih NVO na Zapadnom Balkanu


Od 1998. godine SHL financijski podržava projekte koji se bave unapređenjem položaja djece i mladih u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Rumunija i Srbija) . U proteklih deset godina došlo je do različitih društvenih promjena koje su se odrazile i na nevladin sektor u zemljama Zapadnog Balkana. Zbog toga je SHL prepoznao potrebu za (re)definisanjem programa financiranja za djecu i mlade u području obrazovanja, socijalne uključenosti, volonterizma i pomirenja, što je ujedno i bio glavni cilj ove procjene. Istovremeno SHL, kao donator, je želio da preispita svoj položaj, način na koji ih organizacije percipiraju, da vidi koje su njihove prednosti i slabosti te koja područja rada bi trebali unaprijediti. proMENTE je proveo online istraživanje u kojem su učestvovale nevladine organizacije iz Zapadnog Balkana koje se bave pitanjima djece i mladih.

Rezultati istraživanja za GTZ


Ovaj dokument prezentira nalaze istraživanja koje je rađeno sa mladim ženama učesnicama projekta ‘KOSNICA’ – Osnaživanje žena mladih lidera u omladinskim organizacijama. Projekat ‘KOSNICA’ dizajniran je tako da radi na povećanju emancipacije i samopouzdanja djevojaka, njihove svjesnoti o značaju njihovog aktivnog učešća u demokratskom društvu kao javne ličnosti i kreiranju partnerstava sa lokalnim asocijacijama i vlastima, kao i da poveća učešće žena u bh. društvu. ‘KOSNICA’ se sastoji od bazičnog treninga za djevojek u 12 izabranih općina, malih projekata kao i naprednog treninga za najaktivnije mlade lidere. Učesnici projekta su 180 mladih žena od 15 do 30 godina iz izabranih 12 općina. Ovo istraživanje, provedeno od septembra do decembra 2010, dio je istraživanja usmjerenog na mjerenje utjecaja treninga za žene lidere za mlade. Istraživanje je uključivalo procjenu početnog stanja (baseline study) koje je mjerilo ključna područja koje trening želi unaprijediti i procjenu završnog stanja.

Početna procjena programa “Žene, mirotvorstvo i pomirenje u BiH”


Početna procjena provedena je u sklopu programa “Žene, mirotvorstvo i pomirenje u BiH” koji je implementirala TPO fondacija. Glavni ciljevi početne procjene bili su utvrditi postojeću razinu svijesti, znanja i stavova u 15 odabranih zajednice u BiH o ženama mirotvorkama i njihovoj ulozi u procesu pomirenja. Istraživanje je provedeno u periodu juli – septembar 2011. godine.