Centar za dugoročno upravljanje karijerom

Od 2002.godine proMENTE aktivno radi na promociji upravljanja karijerom u Bosni i Hercegovini. Uz finansijsku pomoć od strane EU CARDS, proMENTE je kreirao prvu bh. web stranicu za karijerno savjetovanje, www.mojakarijera.com, koja je i dalje aktivna. Web stranica je korištena kao model i u drugim zemljama u regiji. Nedavno smo bili uključeni u realizaciju uspješnog projekta za unaprijeđenje karijernog savjetovanja u postojećim nastavnim planovima i programima.