Esad Bratović

Diplomirani psiholog, uposlen u proMENTE socijalna istraživanja kao istraživač i evaluator od 2006 godine. Glavni zadatci su mu osmišljavanje i implementacija kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja za domaće i međunarodne klijente. Kao terenski istraživač ima iskustva u vođenju fokus grupa, strukturiranih, polu-strukturiranih i nestrukturiranih intervjua. Također posjeduje opsežno znanje iz statističke obrade podataka korištenjem R softverskoga okruženja za statističko računanje i grafikone. Esad je u mogućnosti da brzo razumije makro i mikro socijalni kontekst u kome se rade istraživački projekti kao i njihovu relevantnost u odnosu na ciljeve istraživanja. Posjeduje sposobnost da kreira odnos povjerenja i poštivanja sa različitim sudionicima, da sintetizira njihove stavove i poglede te da ih iskomunicira sa klijentima.