Evaluacija

Naši centri predstavljaju sjecište ekspertiza koje koristimo tokom implementacije projekata i treninga. Realizovali smo preko 80 lokalnih, državnih i međunarodnih evaluacija projekata za različite donatore.
proMENTE ima višemetodski pristup i specijalizovan je za prikupljanje informacija iz više različitih izvora.

To bi značilo da je veliki broj prilično različitih metoda, od kontrolnih lista i upitnika do internet istraživanja, fokus grupa i intervjua, korišten i također analiziran od strane naših uposlenika. Na primjer, naši klijenti za koje smo radili evaluaciju su otkrili da snažna tehnika, kao što je Metod najznačajnijih promjena, je neophodna da bi se ustanovilo koji su to projektni uspjesi koje su ključni korisnici i ostale interesne grupe vidjeli, što je često izrazito drugačije od projektnog plana; istovremeno koristimo širok spektar i standardnih i inovativnih kvantitativnih tehnika kako bi pomogli klijentu da mjere stvarne promjene, uvjerenja i ponašanja, koji su često u središtu projektnih ciljeva ali rijetko sistematski izmjereni.

Svaka od tih metoda i izvora pojedinačno ​​doprinosi tačnosti, relevantnosti i objektivnosti završnog izvještaja, koji je napisan kao eksplicitna sinteza različitih izvora koji su korišteni. Mi također potičemo učesnike, naročito one sa višeg nivoa projektnog upravljanja, da pročitaju završnu verziju izvještaja i daju svoje komentare. Sinteza ovih komentara je također uključena kao dio završnog izvještaja.

Download (PDF, 770KB)