Ivona Čelebičić

Generalni direktor u proMENTE.
Magistar humanističkih nauka, istraživač i trener u proMENTE, socijalna istraživanja od 2004. Godine. Vodila preko 50 treninga te istraživačkih i evaluatorskih projekata. Smatra da treba biti u konstantnoj potrazi za novim strategijama koje promoviraju promjene u obrazovanju i obrazovne politike. Kolege o njoj kažu da je odličan timski igrač.