o proMENTE

Pristup

Pristup

...usmjeren na klijenta Kada to okolnosti omogućavaju, poseban akcenat stavljamo na stvaranje srdačnog i opuštenog odnosa sa klijentima kako bi zajednički radili na dizajnu istraživanja i evaluacija koji će u potpunosti odgovoriti na njihove potrebe. ......
Metode

Metode

Prikupljanje podataka Fokus grupe Fokus grupa je ekonomična i brza tehnika procjene kojom je moguće prikupljanje velike količine kvalitativnih informacija koje se odnose na realizaciju razvojnih aktivnosti, usluge i postignuća, i druge teme. Voditelj fok...

Vijesti

proMENTE Facebook
Naš tim

Naš tim

Trenutno u proMENTE-u radi sedam stalnih uposlenika, od kojih su šest istraživači/treneri. Formalno, ova nevladina organizacija je oformljena od strane tri istraživača seniora, od kojih dvoje još uvijek radi u proMENTE-u. Svi proMENTE istraživači/treneri imaju n...
Vizija i Misija

Vizija i Misija

Misija Pomoć pojedincima i organizacijama da postignu svoj puni potencijal - kroz pružanje usluga istraživanja i evaluacija te treninga i savjeta koji se temelje na dokazima. Vizija Inspirisani smo vizijom o budućnosti u kojoj: smo i dalje man...

Download (PDF, 765KB)

socijalna istraživanja