Naš tim

Trenutno u proMENTE-u radi sedam stalnih uposlenika, od kojih su šest istraživači/treneri. Formalno, ova nevladina organizacija je oformljena od strane tri istraživača seniora, od kojih dvoje još uvijek radi u proMENTE-u. Svi proMENTE istraživači/treneri imaju najmanje VII stepen stručne spreme iz oblasti društvenih nauka; tri senior istraživača imaju titulu magistra ili doktora iz oblasti društvenih nauka, uz osam do četrnaest godina iskustva u planiranju i provođenju istraživanja na terenu i evaluacija na Zapadnom Balkanu.

socijalna istraživanja