Pristup

…usmjeren na klijenta

Kada to okolnosti omogućavaju, poseban akcenat stavljamo na stvaranje srdačnog i opuštenog odnosa sa klijentima kako bi zajednički radili na dizajnu istraživanja i evaluacija koji će u potpunosti odgovoriti na njihove potrebe.

…metodičan

proMENTE ima iskustva u primjeni širokog spektra istraživačkih i evaluacijskih pristupa, sa kombiniranjem kvalitativnih i kvantitativnih metoda.

…prikladan

Naši istraživači provode mnogo vremena na terenu i poznaju različite načine komunikacije prema različitoj populaciji, na primjer, sa djecom koja prose na ulici i sa ministrima. Često je upravo naš zadatak da gradimo mostove između različitih pogleda na svijet ispitanika, na primjer, između donatora i njihovih potencijalnih korisnika.

…etičan

Pitanja etike su nam uvijek na prvom mjestu, naročito kada se radi o zaštiti prikupljenih podataka i zaštiti djece.
Metodologija evaluacije se planira u skladu sa etičkim uputstvima Britanskog evaluacijskog društva (http://www.evaluation.org.uk). Tačnije, to znači: puno poštovanje zaštite podataka interesnih grupa koje su u potpunosti obavještene o evaluaciji i imaju pristup “ombudsmenu evaluacije” ako je to potrebno.

…inovativan

Ponosni smo što koristimo inovativne pristupe u radu. Koliko nam je poznato, mi smo prva organizacija na Balkanu koja je primjenila metodologiju Najznačajnijih promjena i Mapiranja ishoda. Za mnoge naše projekte razvili smo web stranice kako bismo olakšali interkaciju sa interesnim grupama tako da imamo i dugo iskustvo u kreiranju i korištenju web upitnika.Većinu naših statističkih metoda radimo u R-u (www.r-project.org), softver koji je izbor mnogih modernih statističara.
Prije svega, vjerujemo da ključ uspjeha za svaki projekatleži u razumjevanju onoga što klijent zaista želi i treba da sazna, te u pažljivom dogovoru oko detalja Opisa evaluacijskog poziva kako bi se osiguralo da se postugnu željeni rezultati.
Mi koristimo web istraživačke metode od 2002.godine (na primjer na www.mojakarijera.com i www.qimpl.com). Koristimo četiri različita sistema za istraživanje mišljenja putem web-a od kojih biramo onaj koji je najpriklasniji za naše klijente. Većina naših istraživačkih i evaluacijskih projekata sadrže web module.
U posljednje vrijeme u svom radu koristimo pristup Geografski informacijski sistemi (GIS). Naši klijenti smatraju da je ovaj pristup omogućava odličnu prezentacija podataka preko geografskih karata sa kojima se pružaju nove dimenzije uvida.
figure otherPix/net.png
Analiza društveni mreža je trenutno jako popularna, i to sa dobrim razlogom. Mnogi projekti aših klijenata se realizuju preko mreža ili služe jačanju mreže. Mi posjedujemo nekoliko jednostavnih i korisnih instrumenata koji pomažu boljem razumijevanju podataka dobivenih iz mreža.

…ponovljiv

Gotovi svi naši statistički izvještaji slijede principe ponovljivosti istraživanja. To bi značilo da je finalna verzija pdf dokumenta automatski kompjuterski generirana iz sirovih podataka na osnovu instrukcija koje smo mi napisali u kompjuterskom skriptu. Dakle, ne postoji nikakva mogućnost brisanja, dodavanja ili promjene podataka u bazi, na primjer, naknadno unošenje podataka ili grafikona. Ovo umanjuje vjerovatnoću javljanja greške; originalni podaci su netaknuti; naši klijenti ili drugi istraživači mogu saznati i provjeriti kako smo tačno došli do određenih rezultata. S obzirom da je ista baza podataka, softver i skripta oni mogu čak proizvesti isti izvještaj sa jednim klikom. A softver je besplatan i open-source.
Ponovljivo istraživanje je transparentno, može se provjeriti i manje je sklono pogreškama.

…participativan

Uključujemo interesne grupe u procese naših istraživanja, evaluacija i treninga koliko god je to moguće i nastojimo angažovati intervjuirane učesnike u aktivnoj diskusiji o tome kako se može unaprijediti kvalitet života ljudi.

…validan

Pouzdanost i valjnost prikupljenih podataka i izvedenih zaklju čaka evaluacije su od iznimne važnosti. Valjanost podataka se ogleda upravo u njegovoj relevantnosti i prikladnosti za definisana istraživačka pitanja kao i u stepenu povezanosti sa konceptima koji su predmet procjene. proMENTE koristi sve dostupne informacije u evaluacijskom procesu čija validnost ponekad može biti upitna. U tim slučajevima, koristimo višemetodski pristup kako bi se riješio problem valjanosti podataka.

socijalna istraživanja