Vizija i Misija

Misija

Pomoć pojedincima i organizacijama da postignu svoj puni potencijal – kroz pružanje usluga istraživanja i evaluacija te treninga i savjeta koji se temelje na dokazima.

Vizija

Inspirisani smo vizijom o budućnosti u kojoj:
  • smo i dalje manji tim društvenih naučnika koji rade u cijeloj BiH ali i međunarodno,
  • smo i dalje jedna među prvim agencijama na Balkanu za ad-hoc socijalna istraživanja,
  • nastavljamo da učimo i koristimo nove metode istraživanja, evaluacije i treninga,
  • smo cijenjeni kao eksperti koji pomažu pojedincima i organizacijama da dosegnu svoj puni potencijal,
  • doprinosimo društvu u kojem su cijenjena ljudska prava i u kojem razlike potiču razvoj a ne konflikt.

socijalna istraživanja