Portfolio

Klijenti

Radili smo za većinu agencija i donatora značajnih u regiji kao i sa manjim lokalnim nevladinim organizacijama.

Publikacije

2013 -2015 2011 -2012 2009 -2010 2007 -2008 2005 - 2006 1998 -2004

socijalna istraživanja