Steve Powell

Direktor i viši istraživač.
 • Doktor društvenih nauka, Univerzitet Middlesex, Velika Britanija
  Diplomirani psiholog, Univerzitet LMU, Minhen, Njemačka
  Bačlor filozofije, Univerzitet Manchester, Velika Britanija
 • Znatno iskustvo u kvantitaivnim društvenim istraživanjima, kao i u svajtovanju i obuci za paticipativni monitoring i evaluacijske pristupe. Njegov istraživački rad i evaluacije su se u glavnom odnosile na područje obrazovanja, socijalne zaštite, volonterizma, lokalne samouprave, zaštiti djece, trgovanja ljudima, pitanje mladih i Roma, PTSP, nestale osobe i rješavanje konfikata. Posjeduje napredne vještine u programiranju baza podataka i u multivarijantnoj statistici. Ima bogato iskustvo u Jugo-Istočnoj i Centralnoj Europi; također je provodio evaluacije u Haitiju, Tajlandu, Nepalu, Indoneziji, Šri Lanki i Indiji.
 • Svoja istrživanje je prezentirao u Europskom Paralamentu, Svijetskoj banci u Washingtonu, ARC HQ Washington i Parlamantu u BiH.
 • Ima deset publikacija izadatih u recenziranim časpisima društvenih znanosti o post-konfliktnog psihosocijalnoj prilagodbi.
 • Noviji rad ivan proMENTE uključuje:
  • Razvoj evaluacijskog okvira za program oporavka od zemljotresa Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca teškog 1,2 milijaradi franaka.
  • Provedbu meta-evaluacije psihosocijalnog programiranja u 500 miliona USD ARC programu oporavka od tsunamija.
  • Vođenje rada na terenu u Nepalu kako bi se uspostavila osnaova za program upravljanja i demokratije finansiran od strane USAID-a.
  • Pisanje priručnika za globalnu upotrebu na Nacionalnom Demokratskom Institutu o njihovoj podršci političkim partijama.
  • Vodeći istraživač na ESP interenacionalnom istraživačkom projektu o uključivanju roditelja pri donošenju odluka u školi. Istraživanje je rađeno na reprezentativnom uzorku od 11 000 roditelja u 10 država.
  • Autor regionalnog izvještaja o utjecaju volonterizma na milenijske razvojne ciljeve u u Zajednici neovisnih Država i Jugoistočne Europe.