Često su klijenti posebno zainteresirani za manjinske dijelove željene populacije, naprimjer za romska domaćinstva ili gradonačelnice. U ovom slučaju, ovakve podskupine mogu biti preuzorkovane, odnosno njihov proporcionalni udio u uzorku je veći nego u populaciji. Pri pravljenu statističkih usporedbi, primjenjuju se specijalne tehnike kako bi se ispravilo preuzorkovanje.