Ponekad klijenti traže da provedemo statističke analize, naprimjer upitnika, ali ono što zaista trebaju kada je analiza gotova je „neko ko će im reći šta to zapravo znači“. Ovo se obično dešava kada je upitnik razvijen bez jasnog seta visokoistraživačkih pitanja. U ovim slučajevima, zajedno sa klijentima, nastojimo utvrditi šta je to što ih zaista zanima i kako možemo odgovoriti na njihova pitanja i interese sa dostupnim podacima. Ovaj dio izvještaja je obično uzbudljiviji nego više mehaničke statističke analize, koje se bave upitnikom pitanje po pitanje ili dio po dio.