Provođenje istraživanja (fokus grupno istraživanje, istraživanje putem upitnika).