Pružena je pomoć na početnoj izgradnji kapaciteta višem osoblju u menadžementu i upravi, kao i na artikulaciji vizije, misije i konkretnih dugoročnih ciljeva odjela, te obavljen trening sa šefom Odjela.